Aktualności

Finał konkursu im. prof. J. Kodrębskiego

Z przyjemnością informujemy, że magistrant mecenasa dr Jakuba Janety zajmujący się problematyką prawa upadłościowego, pan Mateusz Podhalicz zakwalifikował się do finału konkursu im. prof. J. Kodrębskiego na najlepszą pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

„Podsumowanie obrad VII Forum Prawa Spółek” – 30 września 2017 roku

We wrześniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł autorstwa dr Jakuba Janety oraz Ewy Stec – Janeta podsumowujący wyniki obrad VII Forum Prawa Spółek, jakie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tegoroczne Forum było poświęcone problematyce odpowiedzialności w spółkach handlowych. Przyszłoroczne Forum będzie dotyczyło zagadnień reprezentacji spółek handlowych.

„XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego” – 23 września 2017 roku

W dniach 21 – 22 września 2017 r. dr Jakub Janeta uczestniczył w Zjeździe Katedr Prawa Handlowego. W ramach obrad dr Jakub Janeta zaprezentował wspólnie z dr Wiktorem Matysiakiem Sędzią Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi referat poświęcony potrzebom zmian regulacji prawnej spółek osobowych w szczególności na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych. W swoim wystąpieniu dr Jakub Janeta skoncentrował się na problemach związanych z likwidacją i rozwiązaniem spółki jawnej. Pełny tekst wystąpienia zostanie opublikowany w ramach księgi pokonferencyjnej.

„Obrona pracy doktorskiej” – 12 września 2017 roku

W dniu 8 września 2017 r. wspólnik kancelarii JJW adw. Maciej Węgierski obronił pracę doktorską pt. „Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną”. Praca została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. W.J. Katnera Sędziego Sądu Najwyższego i kierownika Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŁ.

Serdecznie gratulujemy dr Maciejowi Węgierskiemu realizacji planów naukowych i życzymy dalszych sukcesów!

„Ślubowanie adwokackie” – 10 lipca 2017 roku

Z radością informujemy, iż członek naszego Zespołu – Anna Szmigiel-Woźniacka zdała egzamin adwokacki i w dniu 7 lipca 2017 roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie adwokackie.

Serdecznie gratulujemy naszej Koleżance – adwokatowi Annie Szmigiel-Woźniackiej.

„Medal za zasługi dla Samorządu Radcowskiego” – 7 czerwca 2017 roku

Podczas organizowanych w dniu 3 czerwca 2017 roku przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi obchodów XXV-lecia Samorządu Radcowskiego wręczane były medale dla radców prawnych zasłużonych dla Samorządu Radcowskiego.

Niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa, iż jeden z medali otrzymał wspólnik naszej kancelarii – radca prawny dr Jakuba Janeta.

„Piknik radcowski, XXV-lecie Samorządu Radcowskiego” – 6 czerwca 2017 roku

W dniu 3 czerwca 2017 roku w ogrodach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi odbył się coroczny piknik radcowski, połączony z obchodami XXV-lecia Samorządu Radcowskiego.

W pikniku uczestniczyli przedstawiciele naszej Kancelarii.

Uroczystość obchodów XXV-lecia Samorządu Radcowskiego prowadzona była przez koleżankę z naszego Zespołu – aplikanta radcowskiego Dominikę Pacholską.

„VII Forum Prawa Spółek” – 20 maja 2017 roku

W dniu 19 maja 2017 roku odbyło się VII Forum Prawa Spółek, organizowane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego. Tegoroczne Forum poświęcone zostało problematyce ochrony wierzycieli w spółkach handlowych.

W Forum uczestniczyli członkowie zespołu Kancelarii. W dyskusji głos zabrał r. pr. dr Jakub Janeta.

„Publikacja z zakresu prawa karnego” – 3 kwietnia 2017 roku

W książce pod red. Andrzeja Światłowskiego, zatytułowanej „W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione” ukazała się publikacja współautorstwa koleżanki z naszego Zespołu – Joanny Kurzynogi pt. „Rozgraniczanie przestępstw i wykroczeń oraz problematyka czynu przepołowionego w świetle obowiązujących przepisów” (wyd. Krakowski Instytut Prawa Karnego).

„VI Konferencja Karnoprocesowa organizowana przez Uniwersytet Jagielloński” – 9 marca 2017 roku

W dniach 9-11 marca 2017 r. przedstawiciele Kancelarii uczestniczyli w VI Konferencji Karnoprocesowej organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Reprezentująca Kancelarię apl. adw. Joanna Kurzynoga wygłosiła referat pt. „Proces karny 2020 – pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym”.

Link

„Nowy członek Zespołu” – 16 stycznia 2017 roku

Do Zespołu Kancelarii dołączyła Joanna Chmielecka.

Joanna Chmielecka jest aplikantem radcowskim III roku, odbywającym szkolenie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W roku 2014 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Michała Skąpskiego pracę magisterską pt. „Ochrona godności pracownika w polskim prawie pracy” w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego WPiA UAM.

Więcej informacji o naszej nowej Koleżance znajduje się w zakładce „Zespół”.

„Zmiany przepisów od 1 stycznia 2017 roku?” – 1 stycznia 2017 roku

Dziś, tj. 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców ( Dz.U. 2016 poz. 2255 z późn. zm.). Na mocy powyższej ustawy dokonano zmian licznych ustaw, w tym m.in. Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czy ustawy Prawo budowlane.

Link do ustawy