Specjalizacje

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Założyciele kancelarii są wysoce wyspecjalizowani w prawie gospodarczo – handlowym, z czym wiąże się również ich aktywność uniwersytecka.

Partnerzy posiadają przygotowanie merytoryczne, jak i praktyczne do kompleksowej obsługi przedsiębiorców w szczególności bieżącego doradztwa biznesowego.

PRAWO SPÓŁEK

Partnerzy z uwagi na swą działalność uniwersytecką specjalizują się również w szeroko pojętym prawie spółek, które swym zakresem obejmuje wszelkie sprawy związane z istnieniem i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

W ramach specjalizacji z zakresu prawa spółek kancelaria w szczególności: zakłada nowe spółki, proponuje najbardziej optymalną formę prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności założenie spółki prawa handlowego...

PRAWO BANKOWE

Kancelaria posiada zaplecze specjalistów posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej banków.

Równocześnie Spółka prowadzi klientów indywidualnych, które są skierowane przeciwko bankom.

PRAWO KONKURENCJI

Kancelaria zapewnia pomoc w toku postępowań antymonopolowych wszczętych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W szczególności zajmujemy się postępowaniami dotyczącymi niedozwolonych porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

Do zakresu naszych usług wchodzi również kompleksowa obsługa procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw, jak również upadłości i likwidacji przedsiębiorstw.

W zależności od sytuacji przedsiębiorcy, który zamierza skorzystać z procedury restrukturyzacyjnej, postępowanie może przyjąć jeden z czterech wariantów: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne.

PRAWO KARNE

Kancelaria prowadzi liczne sprawy z dziedziny prawa karnego. Reprezentuje zarówno interesy oskarżonych, jak i pokrzywdzonych w zależności od sytuacji prawnej.

Niejednokrotnie klientom korzystającym z usług Kancelarii w sprawach cywilnych proponowane są rozwiązania z zakresu prawa karnego, mające zastosowanie o ich sytuacji prawnej.

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria świadczy również usługi z szeroko pojętej gałęzi prawa nowych technologii. Dbamy o to, by kreatywność naszych Klientów pozostawała w zgodzie z prawem...

,podpowiadając najbardziej optymalne rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych. Podpowiadamy Klientom możliwe rozwiązania tak, by otrzymali poradę w pełni odpowiadającą ich aktualnym potrzebom.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Zajmujemy się również sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, jak i prawa własności przemysłowej,

dbając tym samym o to, by kreatywność naszych klientów pozostawała w zgodzie z prawem,

ODZYSKIWANIE WIERZYTELNOŚCI

Jednym z podstawowych elementów codziennej pracy kancelarii jest dochodzenie roszczeń klientów o zapłatę.

Mając na względzie charakter tego typu spraw, gdzie szybka windykacja należności stanowi kwestię priorytetową, niezbędne pisma przygotowywane są sprawnie i precyzyjnie, celem przeprowadzenia egzekucji w możliwie krótkim terminie.

ZAKRES POZOSTAŁYCH USŁUG

Poza ścisłymi specjalizacjami Kancelaria również prowadzi:

sprawy spadkowe, sprawy rodzinne, sprawy z zakresu prawa pracy, sprawy z zakresu prawa medycznego, sprawy o ochronę naruszonego posiadania, sprawy o ochronę prawa własności.

KREDYT WE FRANKACH

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w stwierdzeniu

nieważności umów kredytów frankowych i tzw. ich odfrankowieniu.