ODZYSKIWANIE WIERZYTELNOŚCI

Jednym z podstawowych elementów codziennej pracy kancelarii jest dochodzenie roszczeń klientów o zapłatę. Mając na względzie charakter tego typu spraw, gdzie szybka windykacja należności stanowi kwestię priorytetową, niezbędne pisma przygotowywane są sprawnie i precyzyjnie, celem przeprowadzenia egzekucji w możliwie krótkim terminie.

W szczególności Kancelaria:

  • sporządza wezwania do zapłaty;
  • przygotowuje pozwy o zapłatę;
  • reprezentacje wierzycieli i dłużników w sprawach o zapłatę;
  • sporządza wnioski o wszczęcie egzekucji i inne pisma w postępowaniu egzekucyjnym;
  • przygotowuje ugody z dłużnikami i wierzycielami przewidujące harmonogram spłat.