PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Zajmujemy się również sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, jak i prawa własności przemysłowej, dbając tym samym o to, by kreatywność naszych klientów pozostawała w zgodzie z prawem, jak również by była przez prawo chroniona.

 

Kancelaria w szczególności:

– doradza klientom w zakresie nabywania i zbywania praw autorskich i praw pokrewnych, jak również udzielenia licencji do tych praw;

– doradza klientom w zakresie ochrony znaków towarowych;

– sporządza i weryfikuje projekty umów Klientów z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej, w tym m.in. umów licencyjnych na korzystanie z praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz umów przeniesienia tych praw.