PRAWO BANKOWE

Kancelaria posiada zaplecze specjalistów posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej banków. Równocześnie Spółka prowadzi klientów indywidualnych, które są skierowane przeciwko bankom. Takie zaplecze merytoryczne zapewnia klientom niekonwencjonalne rozwiązania, które uwzględniają specyfikę prawa bankowego i sposób funkcjonowania banków.

Kancelaria oferuje w szczególności:

  • stałą obsługę banków;
  • obronę praw dłużnika banku;
  • reprezentację w sprawach związanych z kredytem bankowym udzielonym w walucie obcej, w szczególności we frankach szwajcarskich;
  • opiniowanie i przygotowywanie umów z bankiem.