PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Założyciele kancelarii są wysoce wyspecjalizowani w prawie gospodarczo – handlowym, z czym wiąże się również ich aktywność uniwersytecka. Partnerzy posiadają przygotowanie merytoryczne, jak i praktyczne do kompleksowej obsługi przedsiębiorców w szczególności bieżącego doradztwa biznesowego. Sprawy każdego przedsiębiorcy są analizowane indywidualnie, a proponowane rozwiązania prawne dostosowywane są do realiów w jakich prowadzony jest biznes.

 

W ramach specjalizacji z zakresu prawa gospodarczego i handlowego kancelaria w szczególności:

 

  • pomaga w rozpoczęciu indywidualnej działalności gospodarczej i proponuje najbardziej adekwatną formę prowadzenia działalności do potrzeb klienta,
  • przeprowadza przekształcenia form działalności gospodarczej;
  • przygotowuje i opiniuje umowy handlowe,
  • uczestniczy w negocjacjach i mediacjach,
  • prowadzi spory sądowe przedsiębiorców związane w szczególności z windykacją należności i z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi,
  • pomaga w codziennej obsłudze podmiotów gospodarczych – w szczególności doradza w kwestiach dotyczących prawa pracy oraz prawa konsumenckiego.