PRAWO SPÓŁEK

Partnerzy z uwagi na swą działalność uniwersytecką specjalizują się również w szeroko pojętym prawie spółek, które swym zakresem obejmuje wszelkie sprawy związane z istnieniem i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

 

W ramach specjalizacji z zakresu prawa spółek kancelaria w szczególności:

 

  • zakłada nowe spółki,
  • proponuje najbardziej optymalną formę prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności założenie spółki prawa handlowego, najbardziej dostosowanej do potrzeb klienta;
  • dokonuje łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego;
  • zapewnia bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym doradztwo w zakresie prawa pracy i prawa konsumenckiego;
  • przygotowuje posiedzenia organów spółek prawa handlowego włącznie z przygotowywaniem stosownej dokumentacji, m.in. projektów uchwał;
  • dokonuje zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz reprezentuje spółki prawa handlowego w postępowaniach rejestrowych;
  • przygotowuje projekty porozumień pomiędzy wspólnikami spółek prawa handlowego, projekty umów o współpracy oraz projekty regulaminów;
  • prowadzi sprawy o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek.