PRAWO KARNE

Kancelaria prowadzi liczne sprawy z dziedziny prawa karnego. Reprezentuje zarówno interesy oskarżonych, jak i pokrzywdzonych w zależności od sytuacji prawnej. Niejednokrotnie klientom korzystającym z usług Kancelarii w sprawach cywilnych proponowane są rozwiązania z zakresu prawa karnego, mające zastosowanie o ich sytuacji prawnej.

 

Podczas obrony oskarżonych (podejrzanych) jako podstawę swoich działań Kancelaria stawia na rzetelne zapoznanie się z aktami oraz racjonalną i przemyślaną obronę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

 

Kancelaria w szczególności:

  • doradza w kwestiach dotyczących prawa wykroczeń, w tym udziela porad dotyczących zasadności nieprzyjęcia mandatu i ewentualnych szans w postępowaniu przed sądem;
  • sporządza zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
  • broni w sprawach karnych, karno – skarbowych i karno – gospodarczych;
  • występuje w procesie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego;
  • reprezentuje interesy podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności broni podejrzanych przed nieuzasadnionym i zbyt długotrwałym stosowaniem środków zapobiegawczych – w tym tymczasowego aresztowania.