ZAKRES USŁUG OPRÓCZ DZIEDZIN, W KTÓRYCH SIĘ SPECJALIZUJEMY

Poza ścisłymi specjalizacjami Kancelaria również prowadzi:

  • sprawy spadkowe;
  • sprawy rodzinne;
  • sprawy z zakresu prawa pracy;
  • sprawy z zakresu prawa medycznego;
  • sprawy o ochronę naruszonego posiadania;
  • sprawy o ochronę prawa własności.