Partnerzy

Partner

r. pr. dr Jakub Janeta

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wykłada również na Wydziale Zarządzania UŁ i Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Partner

adw. dr Andrzej Jakubiec

Adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi zajęcia ze studentami, jest wykładowcą na aplikacji adwokackiej oraz w Studium Podyplomowym Prawa Spółek i MBA.

Partner

adw. dr Maciej Węgierski

Adwokat, asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2012-2013 członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Adwokaci i Radcy Prawni

Anna Szmigiel – Woźniacka

adwokat

Adwokat, członek Łódzkiej Izby Adwokackiej. Studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyła w 2013 roku na ocenę bardzo dobrą broniąc pracę magisterską pod tytułem: „Ochrona danych osobowych w Internecie w prawie polskim i unijnym” pod kierownictwem prof. Stanisława Biernata.

Aplikanci

Dominika Pacholska

aplikant radcowski

W styczniu 2016 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Studia prawnicze ukończyła w 2015 roku, broniąc pod kierunkiem dr K. Kurosza pracę magisterską pt. „Ochrona prawa do autorstwa utworu w świetle prawa autorskiego” w Katedrze Prawa Cywilnego WPIA UŁ z wynikiem bardzo dobrym

Adam Studziński

aplikant radcowski

Absolwent XXI LO w Łodzi. W 2015 rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Studia prawnicze ukończył w 2014 roku. Przedmiotem jego pracy magisterskiej przygotowanej w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego pod kierunkiem prof. W. J. Katnera była kompleksowa analiza zagadnień dopuszczalności istnienia i zasad funkcjonowania jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ewa Stec – Janeta

aplikant adwokacki

W roku 2014 rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. Studia prawnicze ukończyła w 2013 roku, broniąc pod kierunkiem dr Anny Rzetelskiej pracę magisterską pt.: „Nienależna dywidenda w spółkach kapitałowych” w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŁ z wynikiem bardzo dobrym.

Joanna Chmielecka

aplikant radcowski

Aplikant radcowski III roku, odbywający szkolenie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Maciej Riemer

aplikant adwokacki, doradca podatkowy

Aplikant adwokacki I roku, doradca podatkowy, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Praktykanci

Michał Kret

student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Adrian Zbrojewski

student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Igor Męcina

student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dominik Witkowski

student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Sekretariat

Codzienne życie kancelarii skupia się wokół sekretariatu, który stanowi niezwykle istotny element sprawnego funkcjonowania biura. Obsługa sekretariatu wykazuje się dużą kulturą osobistą i skrupulatnością.

Pracownicy sekretariatu pozostają do dyspozycji klientów od godziny 9:00 do godziny 17:00 i z przyjemnością udzielą informacji w prowadzonych przez kancelarię sprawach, jak również pokierują osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z kancelarią do odpowiedniego specjalisty.

Kierownik Sekretariatu – Weronika Zrobek

E-mail: kancelaria@jjw-legal.pl

Tel. : +48 731 515 458