KREDYT WE FRANKACH

W związku z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów bankowych, kancelaria posiada niezbędne zaplecze merytoryczne pozwalające jej z powodzeniem reprezentować klientów w sporach z bankami udzielającymi kredytów we frankach.

 

Specjaliści z zakresu prawa bankowego analizują umowy kredytowe klientów, rzetelnie informując ich o szansach na powodzenie w sporze z bankiem, który udzielił kredytu we frankach oraz następnie prowadząc postępowanie sądowe przeciwko bankowi.

 

Mając na uwadze zwiększającą się ilość korzystnych dla frankowiczów wyroków sądów, w tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (m.in. przełomowego w “sprawie Dziubaków”) oraz polskiego Sądu Najwyższego, w coraz większej liczbie przypadków kancelaria jest w stanie uzyskać stwierdzenie nieważności frankowej umowy kredytowej, dzięki czemu klient obowiązany jest jedynie do zwrotu kwoty kredytu wyrażonej w polskich złotych, bez odsetek i kosztów.

 

W przypadku najstarszych umów kredytowych oznacza to nie tylko ustanie obowiązku spłacania kolejnych rat, ale wręcz obowiązek zwrotu przez bank na rzecz klienta nadpłaconych rat kredytu.