Mateusz Wypyszyński

aplikant radcowski Mateusz Wypyszyński

Aplikant radcowski. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ ukończył w 2019 r. z wynikiem bardzo dobrym, składając pracę magisterską pt. „Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego”. W okresie studiów czynnie zaangażowany jako wolontariusz Kliniki Prawa UŁ. Wielokrotny beneficjent programu stypendialnego Rektora UŁ dla najlepszych studentów. Zwycięzca konkursu na najlepszą pracę magisterską w 2019 r. z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, zorganizowanego przez spółkę MENTOR S.A.

 

Przedmiotem jego zainteresowań jest prawo gospodarcze i handlowe, w szczególności prawo spółek, ubezpieczenia gospodarcze i ich dystrybucja, a także prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego.

 

Sympatyk stoickiej szkoły filozofii. Aktywny uczestnik piłkarskich inicjatyw samorządu radcowskiego. Czas rekreacji chętnie wypełnia tanecznym krokiem swinga.