r. pr. Joanna Powiłan

W 2014 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Ochrona godności pracownika w polskim prawie pracy” w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego. Ponadto ukończyła Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych oraz Podyplomowe Studia Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wciąż doskonali swoją wiedzę i umiejętności, a także zdobywa nowe doświadczenia, aby zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług.

 

Interesuje się w szczególności zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także prawa medycznego, prawa pracy oraz prawa ochrony danych osobowych. Aktywnie wykonuje zawód radcy prawnego oraz dodatkowo sprawuje funkcję IOD w różnego rodzaju podmiotach.

 

W 2018 r. współpracowała z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych prowadząc szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów podległych nt. ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków Administratorów oraz ich pracowników.

 

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz w podstawowym stopniu językiem niemieckim.

 

Prywatnie kociara interesująca się literaturą piękną, reportażem, dobrym filmem oraz żeglarstwem.