BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO TEISĖ

Mūsų paslaugos apima visapusišką paramą įmonių restruktūrizavimo procese, taip pat bankroto ir įmonių likvidavimo klausimus.

 

Teisinės paslaugos restruktūrizavimo procese

 

Atsižvelgiant į verslo subjekto situaciją, restruktūrizavimo procedūrai gali būti taikoma viena iš keturių galimybių:

 

 • susitarimo patvirtinimo procedūra;
 • pagreitinta susitarimo procedūra;
 • susitarimo procesas;
 • sanavimo procesas.

 

 

Siekdami optimaliai išnaudoti naujo teisinio reguliavimo teikiamas galimybes, restruktūrizavimo proceso metu siūlome visapusiškas teisines paslaugas atstovaujant kaip skolininko taip ir kreditoriaus interesus.

 

Atstovaujant skolininko restruktūrizavimo proceso interesus siūlome:

 

 • bendrovės finansinės padėties diagnozę, siekiant nustatyti, ar yra mokumas, ar gresia nemokumo atsiradimas;
 • finansines konsultacijas rengiant restruktūrizavimo planą;
 • susitarimų pasiūlymų formulavimą;
 • restruktūrizavimo paraiškos rengimą;
 • teisines paslaugas ir atstovavimą vykdant restruktūrizavimo procedūras, taip pat ir atsitiktiniais atvejais.

 

Atstovaujant kreditoriaus restruktūrizavimo proceso interesus siūlome:

 

 • prieštaravimo dėl pretenzijų sąrašo parengimą;
 • teisminį atstovavimą atsitiktiniuose bylose;
 • atstovavimą kreditorių susirinkime, kreditorių tarybos posėdžiuose ir balsavimą dėl susitarimo priėmimo;
 • restruktūrizavimo proceso eigos sekimą.

 

Teisinės paslaugos bankroto bylose

 

Norėdami pasinaudoti visomis bankroto įstatymo teikiamomis galimybėmis, siūlome kompleksines teisines paslaugas bankroto proceso rengimo ir vykdymo metu tiek atstovaujant skolininką, tiek kreditorių.

 

Vadovaujantis skolininko ir kreditoriaus interesais siūlome:

 

 • ūkio subjekto finansinės padėties įvertinimą, siekiant nustatyti, ar yra nemokumas, ar gresia jo atsiradimas;
 • bankroto prašymo rengimą;
 • kontroliuojamos likvidavimo procedūros rengimą ir įgyvendinimą (kitaip vadinama pre-pack), kurios esmė yra nustatyti potencialų bankrutuojančios įmonės pirkėją (tai yra įmanoma jau pateikus bankroto prašymą). Šioji procedūra leidžia išvengti ilgos ir dažnai nuostolingos bankroto likvidavimo procedūros. Pre-pack procedūra galioja nuo 2015 m. kaip alternatyva tradicinei bankroto procedūrai ir yra ypač naudinga visoms proceso šalims.
 • atstovavimą ir teisinės konsultacijas visuose bankroto proceso etapuose – t. y. ieškinių sąrašo rengime, bankroto turto likvidavime ir turto padalijime, taip pat atsitiktinių bylų atveju (pvz., turto neįtraukimas į bankroto turto sąrašą, administratoriaus pašalinimas ir kt.);
 • teisinį atstovavimą kreditorių susirinkime ir kreditorių taryboje.

 

Be to, siūlome bankrutuojančio verslo subjekto valdybos narių konsultavimą ir teisinį atstovavimą bylose, susijusiose su jų atsakomybe už bankroto prašymo nepateikimą ar restruktūrizavimo bylos iškėlimą.