Specializacijos sritys

SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS

Vienas pagrindinių JJW Kontoros teikiamų paslaugų yra skolų išieškojimas.

Visi pranešimai dėl skolų išieškojimo yra paruošiami greitai ir profesionaliai, kas užtikrina jų efektyvų išieškojimą.

TRANSPORTO DRAUDIMINIS ĮVYKIS LENKIJOJE

Viena iš JJW kontoros specializacijų yra teisinė pagalba, susijusi su transporto draudiminiais eismo įvykiais.

Mes turime ilgametę patirtį vedant virš 1000 bylų dėl kelių eismo įvykiuose padarytos žalos atlyginimo.

ŪKINĖ IR KOMERCINĖ TEISĖ

Kontoros steigėjai yra ūkinės ir komercinės teisės specialistais.

Jų kasdieninė profesinė veikla yra susijusi su akademiniu darbu.

ĮMONIŲ TEISĖ

Pasitelkus universitetines žinias, partneriai specializuojasi

su juridinių asmenų veikla susijusioje plačiai suprantamoje įmonių ir bendrovių teisėje.

BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO TEISĖ

Mūsų paslaugos apima visapusišką paramą įmonių restruktūrizavimo procese,

taip pat bankroto ir įmonių likvidavimo klausimus.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Pasaulis yra vis labiau integruotas, o tai reiškia, kad verslininkai bendradarbiaudami tarpusavyje dažnai susiduria su įvairiais teisiniais,

kultūriniais ir verslo sunkumais. Bendradarbiavimas atitinkamose rinkose turi būti skaidrus ir greitas.

BAUDŽIAMOJI TEISĖ

JJW kontora veda daugybę baudžiamųjų bylų.

Mūsų teisininkai atsižvelgiant į teisinę situaciją gina tiek kaltinamuosius, tiek atstovauja nukentėjusiųjų šalių interesus.