PASIŪLYMAS UŽSIENIO VERSLO SUBJEKTAMS

Kiekvieno verslo subjekto veikloje svarbu ieškoti naujų rinkų ir partnerių, įskaitant naujų užsienio santykių užmezgimą. Mes siūlome Jums galimybę susirasti partnerių Lenkijoje. Šiuo atžvilgiu siūlome platų paslaugų spektrą: potencialių klientų paieškos, verslo santykių užmezgimą (Jūsų įmonės ir jos pasiūlymo pristatymas), derybų rengimas, įskaitant derybų vedimo pagalbą, teisinės dokumentacijos parengimą ir jos analizę, taip pat kitas teisines paslaugas, įskaitant sutarčių su Lenkijos partneriais vykdymą.

 

SIŪLOMOS PASLAUGOS

 

JJW kontora teikia paslaugas:

 

 • potencialių verslo subjektų kontaktų paieška ir užmezgimas;
 • prireikus tam tikrų vertimų teikimas, įskaitant prisiekusiųjų vertėjų vertimus;
 • tarpvalstybinių teisinių klausimų sprendimas;
 • derybų procesų vykdymas ir pagalba derybose;
 • sutarčių peržiūra;
 • sutarčių projektų rengimas;
 • informacijos, prašymų ir kreipimosi į valstybės įstaigas dokumentų rengimas;
 • įmonių steigimas ir konsultavimas įmonių teisės srityje, atsižvelgiant į individualią Kliento situaciją ir planuojamą veiklą Lenkijos rinkoje;
 • vykdomųjų bylų vedimas;
 • konsultavimas įmonių bankroto ir likvidavimo bylose;
 • skolų auditas;
 • teisminis skolų išieškojimas;
 • taikus skolų išieškojimas;
 • skolų valdymas;
 • skolų restruktūrizavimas;
 • konsultavimas dėl prievolių vykdymo užtikrinimo;
 • teisinė parama kasdieniame kolektyvinių valdymo organų (valdybos, stebėtojų tarybos, visuotinio akcininkų/dalininkų susirinkimo) juridinių asmenų veikloje;
 • atstovavimas Lenkijos Respublikos teismuose, Aukščiausiajame Teisme ir administraciniuose teismuose;
 • atstovavimas Lenkijos konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos tarnyboje;
 • asmens duomenų apsaugos sistemų įdegimas ir operacijų pagal BDAR reikalavimus pritaikymas, įskaitant esamų sprendimų auditą ir išsamų asmens duomenų tvarkymo dokumentų parengimą;
 • muitinės klausimai, įskaitant tarifus;
 • teisiniai klausimai susiję su BREXIT;
 • mokesčių klausimai.

 

PASLAUGOS TEIKIAMOS PAGAL POREIKIUS

 

Mūsų paslaugos visada yra pritaikytos Kiekvieno Kliento individualiems poreikiams. Atlyginimo apskaičiavimo metodas priklauso nuo būtinų darbų, jų apimties, sudėtingumo ir jų atlikimo laiko. Esame atviri pokalbiams su Kiekvienu Klientu. Mūsų paslaugoms taikoma individuali kainodara.