JJW kontoros komandą sudaro advokatai ir teisės patarėjai, turintys akademinę patirtį komercinės teisės srityje ir ilgametę profesinę patirtį.

 

Mūsų partneriai ir bendradarbiai turi ilgametę patirtį teikiant kompleksines paslaugas verslo subjektams. Įgyvendindami mums patikėtus reikalus ir projektus, mes naudojame patirtį ir žinias, nuolat tobulinant savo žinias dėstant Lodzės universiteto Teisės ir administravimo fakultete ir dirbant akademinį darbą Komercinės teisės katedroje. Iki šiol kiekvienas mūsų teisininkas yra pasitelkęs daug praktinės patirties aptarnaujant fizinius ir juridinius asmenis iš įvairių pramonės šakų, tokių kaip: finansų, draudimo, statybos ir nekilnojamo turto, transporto, prekybos ir gamybos.

Dr. Jakub Janeta

 

Teisės patarėjas, Lodzės universiteto Teisės ir administravimo fakulteto Komercinės teisės katedros adjunktas. Daugelį metų veda paskaitas Lodzės universiteto Vadybos bei Ekonomikos ir sociologijos fakultetuose. Dalį magistro teisinių studijų atliko Gyseno Justo-Liebigo universitete būnant Socrates-Erasmus stipendininku. 2003–2006 m. teismo stažuotojas Lodzės apygardos teisme. 2006 m. išlaikė Lenkijos Pretendentų į teisėjus egzaminą su teigiamu įvertinimu: puikiai. Nuo 2006 m. įtrauktas į Lodzės apygardos teisės patarėjų savivaldos teisės patarėjų sąrašą. 2009 m. apgynė daktaro disertaciją „Nuosavybės santykiai komanditinėje akcinėje bendrovėje“. Kasmetinės Lodzės universiteto Teisės ir administravimo fakultete rengiamos konferencijos „Įmonių teisės forumas“ sumanytojas ir vienas iš organizatorių. Ypatingai domisi: įmonių teise, bankroto ir reorganizavimo teise, teisiniais verslo pradžios ir valdymo aspektais; civiline teise ir elektroninės komercijos teise. Laisvai kalba vokiečių ir anglų kalbomis. Daugelio leidinių įmonių ir civilinės teisės autorius.

Dr. Mateusz Balcerzak

 

Teisės patarėjas, Lodzės universiteto Teisės ir administravimo fakulteto Komercinės teisės katedros asistentas. Intelektinės nuosavybės apsaugos ir komercinės teisės dėstytojas. Dalyvaudamas Erasmus programoje dalį magistro studijų baigė Nijmegeno Radboud universitete (Nyderlandai). 2019 m. apgynė daktaro disertaciją: „Teisinė atsarginės dalies padėtis intelektinės nuosavybės teisėje“. Publikacijų intelektinės nuosavybės teisės srityje autorius. 2014 m. baigė teisės patarėjų mokymus su pagyrimu ir buvo įtrauktas į Lodzės apygardos teisinių patarėjų savivaldos teisinių patarėjų sąrašą. Domisi draudimo teise. Laisvai kalba angliškai.

Dr. Gabrielė van Blommestein

 

Advokatė, teisės mokslų daktarė, specializuojasi komercijos teisėje ir sutarčių vykdymo užtikrinimo bylose. Baltijos Regiono, Rytų ir Tolimųjų Rytų rinkų ekspertė. 2014 m. su pagyrimu apgynė daktaro disertaciją, kurioje atliko lyginamuosius įvairių šalių teisinių sistemų teisinius tyrimus. Nuo 2015 m. įrašyta į Lodzės apygardos advokatų savivaldos sąrašą. Turi patirties viešajame sektoriuje. Europos Komisijoje atstovavo viešajai įstaigai muitų ir mokesčių srityje. Publikacijų komercijos teisės srityje autorė. Laisvai kalba lietuvių, rusų, anglų ir olandų kalbomis. Atlieka lenkų-lietuvių ir anglų-lietuvių vertimus.

Joanna Powiłan – teisės patarėja

 

2014 m. baigė Teisės ir administravimo fakultetą Adomo Mickevičiaus Universitete Poznanėje, apginė magistro darbą „Darbuotojo orumo apsauga Lenkijos darbo teisėje“ Darbo ir socialinės teisės katedroje. Lodzės universiteto Teisės ir administravimo fakultete baigė Asmens duomenų apsaugos ir Įmonių teisės podiplomines studijas. Aktyviai dirba teisiniu patarėju ir papildomai atlieka DAP funkciją įvairiuose subjektuose. 2018 m. bendradarbiavo su Didžiosios Lenkijos švietimo ir savivaldos studijų centru, vesdama asmens duomenų apsaugos seminarus vietos valdžios padaliniams ir pavaldiems subjektams, ypatingą dėmesį skirdama administratorių ir jų darbuotojų pareigoms. Laisvai kalba angliškai ir vokiečių kalba A lygiu.

Adam Studziński – teisės patarėjas

 

Įrašytas į Lodzės apygardos teisinių patarėjų savivaldos sąrašą. Baigė Teisės ir administravimo fakultetą Lodzės universitete, kur Komercinės teisės katedroje, vedamas prof. W. J. Katnerio, apgynė magistro darbą, išsamiai analizuojant vieno asmens ribotos atsakomybės įmonės veiklos principus. 2017 m. išleistos knygos „Sutartys verslininko praktikoje“ ir spaudos straipsnių, atsakančių į kasdienius verslo subjektų klausimus ir skirtų dirbantiems su verslu asmenims, autorius. Kasdieninėje praktikoje tekia nuolatines teisines paslaugas ir konsultacijas juridinėms asmenims tiek teismine, tiek neteismine tvarka, taip pat veda sudėtingas skolų išieškojimo bylas, specializuojasi banku ir finansinėje teisėje. Laisvai kalba angliškai.

Teisės patarėjo padėjėja Magdalena Gorzkiewicz

 

Lodzės universiteto Teisės ir administravimo fakulteto absolventė. 2017 m. apgynė magistro darbą “Simboliniai ir oficialūs elementai kaip absoliutus pagrindas atsisakyti įregistruoti prekės ženklą”, vedama prof. Urszulės Promińskos, su labai geru balu. Jos magistrinis darbas pelno geriausiojo mokslinio darbo intelektinės nuosavybės titulą XV tiražo konkurse, kurį kasmet organizuoja Lenkijos Respublikos patentų tarnyba. 2018 m. sausio mėn. pradėjo teisės patarėjų mokymus, vedamus Lodzės apygardos teisinių patarėjų sąjungos. Profesionaliai specializuojasi žalos atlyginimo bylose. Taip pat domisi klausimais, susijusiais su gyvybės draudimo sutartimis su kapitalo fondu.

Teisės patarėjo padėjėjas Mateusz Wypyszyński

 

2019 m. apginęs magistro darbą “Draudimo brokerio atlyginimas“ tema, baigė Lodzės universiteto Teisės ir administravimo fakultetą su labai geru balu. Studijų metu jis aktyviai dalyvavo kaip savanoris Lodzės universiteto Teisės klinikoje. Daugkartinis Lodzės universiteto rektoriaus stipendijų programos, skirtos geriausiems studentams, stipendistas. Konkurso dėl geriausio draudimo ir draudimo rizikos valdymo magistro darbo temos 2019 m., kurį organizavo MENTOR S.A., laureatas.
Domisi komercinę teise, visų pirma bendrovių teise, draudimu ir jo platinimu, taip pat baudžiamąja teise, susijusia su ūkinės, komercinės veiklos apsauga. Stoikų filosofijos mokyklos gerbėjas.

Teisės patarėjo padėjėjas Bartłomiej Wiliński

 

Teisės patarėjo padėjėjas. Lodzės universiteto Teisės ir administravimo fakulteto absolventas. 2020 m. apgynė magistro darbą “Atsakomybė už bankroto prašymo nepateikimą ar jo pavėluotą pateikimą”. Jo teisiniai interesai orientuoti į plačiai suprantamą civilinę teisę. Domisi įmonių teisę, bankroto ir restruktūrizavimo įstatymų problematika.

Sekretoriatas

 

Kasdienis mūsų kontoros gyvenimas yra sutelktas į sekretoriatą, kuris yra nepaprastai svarbus efektyvaus funkcionavimo elementu. Sekretoriato valdymas atspindi puikias manieras ir kruopštumą.

Sekretoriate Klientai yra priimami nuo 9:00 iki 17:00 val. Mūsų sekretorė mielai perduos pateiktą, reikiamą informaciją atitinkamiems kontoros specialistams. Asmenis suinteresuotus bendradarbiavimu kviečiame su mumis susisiekti telefonu arba el. paštu. Suinteresuotus bendradarbiavimu asmenis kviečiame su mumis susiekti telefonu arba el. paštu.

 

Sekretoriato vadovė – Zofia Zieleniewicz

El. paštas: kancelaria@jjw-legal.pl

Tel. : +48 731 515 458