ĮMONIŲ TEISĖ

Pasitelkus universitetines žinias, partneriai specializuojasi su juridinių asmenų veikla susijusioje plačiai suprantamoje įmonių ir bendrovių teisėje.

 

JJW kontora visų pirma:

 

  • steigia juridinius asmenis;
  • steigiant juridinius asmenis, siūlo Kliento poreikius atitinkančią
    optimaliausią verslo valdymo formą;
  • jungia ir pertvarko juridinius asmenis;
  • teikia kasdienes paslaugas įmonėms, įskaitant konsultacijas darbo ir vartotojų teisės srityje;
  • rengia juridinių asmenų organų posėdžius, įskaitant atitinkamų dokumentų, rezoliucijų projektus;
  • siūlo paslaugas, susijusias su Kliento atstovavimu Lenkijos Nacionaliniame teismo registre;
  • rengia partnerystės sutartis, bendradarbiavimo susitarimus ir rezoliucijų projektus;
  • atstovauja Klientus dėl bendrovės organų nutarimų panaikinimo ar pripažinimo negaliojančiais bylose.